This site uses cookies. To find out more, see our Cookies Policy

Junior Wetenschappelijke Medisch Afgevaardigde Hypertensie regio Waasland (R1075749) in Vilvoorde, Belgium at IQVIA™

Date Posted: 4/10/2019

Job Snapshot

Job Description

Join us on our exciting journey! IQVIA™ is The Human Data Science Company™, focused on using data and science to help healthcare clients find better solutions for their patients. Formed through the merger of IMS Health and Quintiles, IQVIA offers a broad range of solutions that harness advances in healthcare information, technology, analytics and human ingenuity to drive healthcare forward.I. Omschrijving

De MEDISCH AFGEVAARDIGE GP is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke voorstelling en promotie van het gamma van producten aan huisartsen en apothekers.

Hij/zij zal een professionele relatie opbouwen met de huisartsen en apothekers.

Hij/zij zal de vooropgestelde doelen en targets trachten te bereiken.II. Hiërarchie

De medisch afgevaardigde GP A legt verantwoording af aan zijn/haar regionaal directeur.

Hij/zij werkt samen met :

 • De collega Medisch afgevaardigden GP team
 • De collega Medisch afgevaardigden Ziekenhuizen team
 • De collega Medisch afgevaardigden Farma team
 • De marketing
 • Het trainingsdepartement
 • De interne en externe administratie m.b.t. de dienst promotie


III. Motivatie

Servier wenst dat haar gamma van producten aan de verschillende doelgroepen wordt voorgesteld op een ethische en sterk wetenschappelijke wijze.

De medisch afgevaardigde GP vertegenwoordigt ‘in the field’ het bedrijf op een correcte en ethische wijze.IV. Takenpakket

A.Artsenbezoek

De MEDISCH AFGEVAARDIGDE zal:

 • de zijn/haar toegewezen artsen op regelmatig wijze bezoeken en dit volgens de aangewezen frequentie
 • actieplan opstellen m.b.t. zijn/haar sector waarbij de verschillende doelen/objectieven duidelijk worden in opgenomen om de door het bedrijf gestelde objectieven te bereiken
 • dit actieplan bespreken met zijn/haar regionale directeur en na goedkeuring toezien op de uitvoering van het goedgekeurde actieplan
 • jaarlijks zijn persoonlijk actieplan (YDR) bespreken met zijn/haar regionaal directeur en toezien dat de gestelde persoonlijke objectieven worden bereikt
 • jaarlijks een functioneringsgesprek voorbereiden met zijn regionaal directeur in aanwezigheid van de NSM
 • zijn/haar wetenschappelijke kennis zowel over de eigen als concurrerende producten optimaal onderhouden
 • zijn/haar communicatietechnieken blijvend optimaliseren
 • deelnemen aan opleidingen die zijn/haar functionaliteit kunnen verbeteren op eigen voorstel, op voorstel van zijn/haar regionaal directeur of op voorstel van de NSM
 •  op regelmatige wijze activiteiten organiseren in een wetenschappelijk kader ten einde zijn/haar doelgroep toe te laten zich bij te scholen op een professionele en ethische manier (relexen)
 • Zijn/haar toegewezen sector continue analyseren op basis van de IMS resultaten
 • Antwoorden op alle vragen die hem/haar gesteld worden i.v.m. farmacovigilantie bij de uitoefening van zijn/haar beroep


B.Apotheekbezoek

Als APOTHEEKBEZOEK(ST)ER zal hij/zij:

 • De zijn/haar toegewezen apothekers bezoeken met als doel een vertrouwensrelatie op te bouwen met de apothekers van zijn/haar regio
 • De apothekers op een wetenschappelijke en ethisch verantwoorde manier informeren over de producten,
 • Polsen naar de relatie arts/apotheker en onderzoeken of hij/zij samenwerkingsinitiatieven kunnen nemen
 • In samenwerking met zijn/haar collega Medisch afgevaardigde Farma activiteiten organiseren in een wetenschappelijk kader ten einde zijn/haar doelgroep toe te laten zich bij te scholen op een professionele en ethische manier.
 • Overleg plegen met zijn/haar collega Medisch afgevaardigde GP en Farma


C.Administratieve taken

De MEDISCH AFGEVAARDIGDE GP zal:

 • Dagelijks de bezoekrapporten intikken en doorsturen naar het bedrijf
 • Relevante info na het artsen/apotheekbezoek noteren in het CRM systeem
 • Zijn/haar artsen/apotheekbestand up to date houden in het CRM systeem
 • Bij de organisatie van relexen rekening houden met de gestelde interne procedures als ook de bindende bepalingen opgesteld door Mdeon
 • Zijn/haar uiterste best doen om een perfect stalenbeheer na te streven dewelke werd beschreven in de interne procedure
 • Het ter beschikking gestelde materiaal als een goed huisvader beheren en de geldende en ondertekende conventies naleven


V. Tijdsbesteding

De MEDISCH AFGEVAARDIGDE GP zal:

 • voor 100% op het terrein actief zijn tenzij voor afspraken, vergaderingen, opleidingen enz. vastgelegd door het bedrijf
 • streven naar het vooropgestelde bezoekgemiddelde


VI. Vereiste competenties

 • Bachelor of Master in wetenschappelijke of medisch- paramedisch richting
 • Communicatief vaardig en vlot in de omgang
 • Potentieel aanwezig ter ontwikkeling van de selling skills
 • Start analytisch vermogen en empatisch gericht
 • Teamplayer en positieve ingesteldheid
 • Moedertaal NL met kennis van het Engels

We know that meaningful results require not only the right approach but also the right people. Regardless of your role, we invite you to reimagine healthcare with us. You will have the opportunity to play an important part in helping our clients drive healthcare forward and ultimately improve human health outcomes. Whatever your career goals, we are here to ensure you get there! We invite you to join IQVIA™Job ID: R1075749