Lead Clinical Data Manager (Home/Office-Based) - IQVIA Biotech (R1116147)
Morrisville, NC, NC
2/3/2020
Lead Clinical Data Manager (Home/Office-Based) - IQVIA Biotech (R1114951)
Morrisville, NC, NC
1/30/2020
Sr. Data Team Lead (R1115742)
Durham, NC, NC
1/30/2020
Senior Data Team Lead (R1109279)
Durham, NC, NC
2/14/2020
Senior Data Team Lead (R1104337)
Durham, NC, NC
2/7/2020
Senior Bioinformaticist/Biostatistician (R1103026)
Durham, NC, NC
2/5/2020
Senior Bioinformaticist (R1112032)
Durham, NC, NC
2/8/2020
Data Team Lead/Sr.Data Team Lead (Home Based) (R1064503)
Durham, NC, NC
2/6/2020
Data Team Lead (R1117381)
Durham, NC, NC
2/6/2020
Data Team Lead/ Sr. Data Team Lead (R1116394)
Durham, NC, NC
2/3/2020
Data Strategist (R1112551)
Durham, NC, NC
2/13/2020
Bioinformaticist (R1112030)
Durham, NC, NC
2/8/2020
Bioinformatics Analyst (R1105481)
Durham, NC, NC
2/15/2020
Bioinformaticist, Product Development (R1112041)
Durham, NC, NC
2/8/2020
Assoc Dir, Clin Data Mgmt (R1115294)
Durham, NC, NC
2/10/2020
Leider sind momentan keine entsprechenden Stellen auffindbar.